PostNl je na seznamu CPD zařazen mezi lídry v úsilí o změnu klimatu

wind turbines
Zprávy
Den Haag, 15. prosince 2022 – Již třetí rok v řadě se PostNL umisťuje na prestižním „A Listu“ projektu Carbon Disclosure Project (CDP) za to, že stojí v čele boje proti klimatickým změnám. Z 15 000 společností, které CDP hodnotila, získalo letos hodnocení „A“ devět nizozemských společností a 283 společností po celém světě. To ukazuje, že PostNL patří do vybrané skupiny společností, které si v této oblasti vedou výjimečně dobře, a že PostNL hraje vedoucí roli, pokud jde o inveromentální ambice, trasparentnost a jejich uvedení v praxi.

Herna Verhagen, generální ředitel PostNL: „CDP každým rokem zvyšuje laťku environmentálního leadershipu s přísnějšími požadavky. Skutečnost, že jsme jako firma získali třetí rok v řadě nejvyšší skóre, je důležitým potvrzením našeho úsilí. A je to něco, na co jsme velmi hrdí. Stále hledíme do budoucnosti a zůstáváme věrni udržitelnému logisticko-dodavatelskému řetězci, v němž je ekologická transparentnost normou.“

Naše ambice

PostNL pracuje různými způsoby na své ambici doručit všechny balíky a dopisy bez emisí při doručení poslední míle v celém regionu Beneluxu, a to nejpozději do roku 2030. Aby zajistila, že cíle jsou opodstatněné, PostNL každoročně podává zprávu o svých cílech snižování emisí uhlíku iniciativě Science Based Targets (SBTi). Tato iniciativa pomáhá společnostem, které se snaží vypouštět méně uhlíku, aby své ambice převedly do vědecky podložených cílů udržet globální oteplování do 1,5 stupně Celsia. CDP zdůrazňuje, že zásadní je transparentnost životního prostředí mezi podniky. PostNL k tomu přispívá různými způsoby, včetně účasti na všech druzích benchmarkrů a informuje o svých ambicích a výsledcích ve výročních zprávách.

Více informací o CPD

Každoroční složení a zveřejňování CDP je považováno za zlatý standard z hlediska transparentnosti aktivit společnostní v oblasti životního prostředí. CDP je nezisková organizace, která pomáhá společnostem, městům a regionům měřit a řídit příležitosti a rizika v oblasti změny klimatu, bezpečnosti pitné vody a lesů. Každý rok CDP zveřejňuje (A List) seznam změn klimatu, který zahrnuje společnosti, které jsou globálními lídry v oblasti ochrany životního prostředí.

Kompletní seznam společností, které v tomto projeku uspěli, plus metodologii a kritéria naleznete na Webové stránky CPD