Jak naše partnerství s Van Ostou snižuje emise u mezinárodních dodávek

truck on road
Zprávy

Spring GDS dramaticky snižuje emise CO2 využitím biopaliva HVO100

Spring GDS vždy zkoumá způsoby, jak být udržitelnější. Vybíráme nejefektivnější cesty, abychom snížili zbytečný počet najetých kilometrů, provozujeme elektrická vozidla tam, kde jsou k dispozici, a používáme udržitelná paliva pro krátké přepravy.

Zavázali jsme se k maximálnímu snížení naší uhlíkové stopy a usilujeme o to, aby Vaše přeprava byla na poslední míli ekologičtější.

Na krátkých vzdálenostech již udržujeme naše emise na co nejnižsí úrovni. Jak toho můžeme dosáhnou i na dlouhých vzdálenostech? S podporou našeho partnera Van Osta přecházíme od fosilních paliv k udržitelnějšímu biopalivu HVO100.

Naši experti Jos Gerritsen, Eildert Panman a Abbi Swindin poskytují podrobnosti o tomto projektu a o tom, jak připravují cestu pro ekologičtější operace napříč logistickým sektorem.

biofuels-truck biofuels-pump

Naše partnerství s Van Osta

Van Osta je logistický poskytovatel, který spolupracuje se Spring GDS na zavedení biopaliv do naší mezinárodní dopravní sítě. Od 1. ledna 2023 jezdí Van Osta do Německa, Švýcarska a Francie s palivem HVO100, které nahrazuje fosilní paliva.

Jos vysvětluje: „Van Osta je ideální partner: pracujeme spolu 36 let, mají vlastní čerpací stanici a starají se za nás o proces zpětné logistiky (zpáteční cesty). To znamená, že jejich cesty začínají a končí v Haagu a ve stejných náklaďácích, což nám umožňuje velmi přesně sledovat ujeté kilometry a spotřebu paliva.“

Vliv HVO100

Abbi vysvětluje: „HVO100 se vyrábí z rostlinných olejů a zbytkových produktů, jako je použitý kuchyňský olej, a může snížit emise uhlíku na těchto trasách až o 90%.“ HVO100 byl zaveden do evropské silniční sítě Spring GDS v lednu 2023 a jen na cestách uskutečněných v tomto měsíci ušetřil 67 tun CO2.

HVO100 je v současnosti hlavním palivem, díky kterému snižujeme emise uhlíku na dálkových cestách. Eildert říká: „Vozíme poštu a balíky do destinacích po celém světě. Našim úkolem je přepravovat zásilky udržitelně. Velké vzdálenosti jsou pro elektromobily příliš komplikované a řešení využívající vodík jsou stále daleko. HVO100 je v současnosti jedinou reálnou udržitelnou možností na dlouhé vzdálenosti.“

Jos dodává: „Dlouho jsme měli za cíl zavést opatření, která budou udržitelná na velké vzdálenosti, ale dopravní průmysl na to stále není připraven. Jasné důkazy o přínosech HVO100 jsou klíčem k tomu, aby se to uskutečnilo.“ Jos upozorňuje na další mimořádnou výhodu tohoto biopaliva, a to, že jej můžete použít k pohonu nemodifikovaných motorů. „Van Osta proto může pokračovat v provozu své stávající flotily. V tomto ohledu se jedná o skutečně udržitelnou variantu.“

Globe in the forest Green parcel flying

Aktivita v oblasti udržitelnosti v celosvětovém měřítku

Zvyšování udržitelnosti znamená být průkopníkem. To vyžaduje nejen přizpůsobený přístup, ale také skvělá partnerství a silnou mezinárodní spolupráci.

Jos vysvětluje: „ Jednáme také s dalšími partnery o provozování mezinárodních tras na HVO100.“ Biopalivo v současnosti představuje výzvu v tom, že jsme ještě daleko od toho, abychom ho měli k dispozici na čerpacích stanicích všude. Z tohoto důvodu se HVO100 zatím nepoužívá univerzálně. Eildert dodává: „Zatímco jsme stále v přechodné fázi, HVO100 a další obnovitelná paliva se stanou normou za několik let.“

Abbi zdůrazňuje: „Spring GDS se zaměřuje na udržitelné dodávky ode dveří ke dveřím. Udělali jsme velký pokrok v dodávkách na krátké vzdálenosti a na poslední míli; výzvou jsou nyní dálkové a přeshraniční cesty. Ty jsou složitější, ale právě v této oblasti dodavatelského řetězce můžeme výrazně snížit emise uhlíku a pozitivně ovlivnit udržitelnost. Pokud jde o naše uhlíkové emise, tak v současnosti kompenzujeme to, co nemůžeme snížit prostřednictvím programů Gold Standard+ a VCS.

Náš závazek k ekologičtějším řešením

S udržitelností se vypořádáváme jako s jakoukoli jinou výzvou: hledáme nejlepší možná řešení, aby se naši zákazníci nemuseli tímto tématem zabývat.

Klikněte sem a podívejte se, co dalšího společnost Spring GDS dělá, aby zajistila, že vaše poštovní zásilky i balíky budou doručeny co nejekologičtějším způsobem.