Wat gebeurt er als aangetekende post niet bezorgd kan worden?

In de meeste landen worden twee bezorgpogingen gedaan. In sommige gevallen wordt er daarna nog een derde poging gedaan. Als geen van deze pogingen succesvol zijn, wordt de post naar een lokaal postkantoor gebracht waarna de geadresseerde, al naargelang het land van bestemming, twee of drie weken heeft om de zending op te halen. Indien het poststuk niet wordt opgehaald, wordt het teruggestuurd naar de verzender.