Header sustainability

Spring Green: Verzend uw pakketten CO2-neutraal

Wij compenseren onze uitstoot met investeringen in projecten die het klimaat beschermingen

Elke dag leggen Spring en haar partners duizenden kilometers af, over de weg en door de lucht, om uw pakketten wereldwijd af te leveren en te retourneren. Het is onvermijdelijk dat ook wij bijdragen aan de uitstoot van CO2-gassen. Momenteel is het niet mogelijk om de CO2-uitstoot binnen het logistieke proces volledig te elimineren. Het is echter wel mogelijk om deze vervuiling te compenseren door te investeren in duurzame projecten met een waardevolle impact.

Spring Green scales - 500px

Spring Green is de naam van het initiatief waarin we onze koolstofdioxide-uitstoot compenseren. Door zogenaamde carbon-credits te verkrijgen zorgen wij dat uw zendingen CO2-neutraal worden verscheept. Met de aankoop van gecertificeerde carbon-credits investeren we in klimaatbeschermingsprojecten waarvan bewezen is dat ze atmosferische CO2 verminderen. Hierdoor brengen wij de 'weegschaal in balans' en wordt onze impact vereffend.

Hoe we de CO2-uitstoot van uw zendingen compenseren

  • Spring heeft carbon-credits van het merk VCS en Gold Standard verworven 
  • Uw pakketten worden van A naar B verscheept, waardoor er CO2-uitstoot ontstaat 
  • Op basis van het type dienst (post en pakketten), afstand en vervoermiddel berekenen we de CO2-uitstoot van uw zending
  • De berekeningen worden geverifieerd door een onafhankelijke organisatie (Fira Sustainability B.V.) 
  • Spring verzilvert de carbon-credits die nodig zijn om de gemaakte uitstoot te compenseren 
  • De investering in carbon-credits wordt gebruikt om een windmolenproject in Turkije en een herbebossingsproject in Peru te ondersteunen 
  • Al uw zendingen met Spring zijn CO2-neutraal gemaakt, ter ondersteuning van uw merk en bovenal het milieu 

Onze rol bij het behouden van de planeet

We erkennen onze rol bij het in stand houden van onze planeet voor toekomstige generaties. Met Spring Green zetten we een eerste en zeer belangrijke stap om onze zendingen CO2-neutraal te maken. Maar daar blijft het niet bij: we zullen de komende jaren samenwerken met onze klanten en leveranciers om CO2-uitstoot waar mogelijk te voorkomen zodat we een duurzamere logistieke keten kunnen vormen. Door samen te werken kunnen we het verschil maken en een betere wereld voor morgen creëren.

Spring Green is geverifieerd door Fira Sustainability Assurance:

test fira logo

Klimaatbeschermingsprojecten

Met de aankoop van gecertificeerde carbon-credits investeren we in klimaatbeschermingsprojecten waarvan bewezen is dat ze atmosferische CO2 verminderen. Lees meer over deze projecten in Turkije en Peru.

Rainforest Peru 625x500

Bescherming van regenwoud en biodiversiteit in Peru

Het Madre de Dios Amazon REDD-project, gelegen in het Peruaanse Amazonegebied, beschermt een uniek reservoir van biodiversiteit, bedreigde diersoorten en inheemse culturen. Het project heeft tot doel om de uitstoot, die het gevolg is van ontbossing en bosaantasting, te verminderen. Madre de Dios beslaat ongeveer 100.000 hectare regenwoud, zo’n 400 km van het historische complex van Machu Picchu.

Land: Peru
Technologie : REDD+
StandardVCS CCB Gold

Windmills Turkey 625x500

Hernieuwbare energie via windmolens in Turkije

De Mut-windenergiecentrale in het Mut-district van Turkije biedt een alternatief voor het reguliere, vervuilende electriciteitsnetwerk in de omgeving. Waar traditionele energieopwekking plaatsvindt op basis van fossiele brandstoffen, die veel broeikasgasemissies en andere schadelijke stoffen met zich meebrengen, draagt de Mut-windenergiecentrale bij aan schonere lucht en het behoud van water, bodem, flora en fauna.

Land: Turkije
Technology: Wind
StandardGold Standard

Spring Green logo 400x200