Nebezpečné a zakázané zboží

Posíláme veškeré vaše zboží bezpečně po celém světě.

Dangerous Goods

Každý den doručujeme více než 1,1 milionu zásilek do 190 zemí. Abychom zajistili bezpečnou přepravu zboží z bodu A do bodu B a zároveň vyhověli právním předpisům o mezinárodní přepravě, je určité zboží omezeno nebo dokonce zakázáno.

Buďte zodpovědní

Jako odesílatel jste vždy zodpovědní za obsah vaší zásilky. Předměty, které nesplňují přísné předpisy, mohou být zničeny nebo zabaveny. Úřady mohou požadovat uhrazení těchto nákladů nebo dokonce rozhodnout o zahájení soudního řízení. Je proto důležité, abyste věděli, co můžete a nemůžete zasílat do zahraničí prostřednictvím poštovní sítě. Společnost Spring (ani žádný jiný poštovní dopravce) nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo zabavení vaší zásilky, pokud je zjištěno nebezpečné nebo zakázané zboží.

Zakázané zboží

Obecně platí, že žádné zboží, které představuje riziko pro obecnou bezpečnost, nelze zasílat prostřednictvím poštovní sítě. Níže je uveden seznam příkladů. Nejnovější a aktuální přehled naleznete na webových stránkách IATA (International Air Transport Association). Jedná se o Mezinárodní asociaci leteckých dopravců, která vydává předpisy o nebezpečném zboží (DGR).

Přes poštovní síť nemůžete odesílat

 • Výbušniny, např. munice nebo zábavní pyrotechnika
 • Stlačené plyny, např. deodorant
 • Hořlavé kapaliny, např. benzín, čisticí prostředky nebo parfémy
 • Hořlavé tuhé látky, např. zápalky nebo kadidlo
 • Oxidující látky, např. bělidlo nebo lepidlo
 • Toxické látky, např. pesticidy nebo paraziti
 • Radioaktivní látky
 • Agresivní látky, např. čisticí kapaliny nebo bateriové kapaliny
 • Jiné nebezpečné zboží, např. magnety nebo uvolněné lithiové baterie
 • Tabák nebo jiné zboží podléhající spotřební dani
 • Jakýkoli předmět, který je zakázán (místními) zákony, např. narkotika nebo zbraně
 • Gel na ruce s alkoholem nebo ethanolem

Nebezpečné zboží

Některé zásilky označené jako "nebezpečné zboží" mohou být zaslány prostřednictvím mezinárodní poštovní sítě za velmi přísných podmínek. Podniky přepravující zboží po celém světě musí získat předchozí souhlas, poskytnout řádnou dokumentaci a zajistit správné balení. Vzhledem k tomu, že se tyto náležitosti liší podle země původu a země určení, není k dispozici online přehled. Obraťte se na místní zákaznický tým a získejte podrobnější informace.

Lithiové baterie

Lithiové baterie jsou nebezpečné zboží. Není dovoleno posílat volné nebo použité lithiové baterie prostřednictvím poštovní sítě. Za přísných podmínek mohou být nové lithiové baterie zasílány mezinárodně. Tyto podmínky se liší podle země a druhu dopravy, ale obecně platí následující pravidla:

 • Lithiové články nebo lithiové baterie, které jsou zabudovány do zařízení, by neměly být schopny pohybu nebo by neměly být (plně) vybity během přepravy. Zároveň musí být bezpečně zabaleny.
 • Procento lithia nesmí překročit 1 gram/20 Wh na lithiový článek nebo 2 gramy/100 Wh na lithiovou baterii
 • Na zásilku jsou povoleny maximálně 4 lithiové články nebo 2 lithiové baterie
 • Nemělo by hrozit riziko přehřátí nebo zkratu baterií
 • Baterie nesmí být použité, poškozené nebo vadné
 • Všechny baterie by měly být testovány podle Příručky OSN (Organizace spojených národů), část III 38.3. Na webových stránkách IATA najdete úplná a nejnovější pravidla a předpisy.

Více informací

Jako odesílatel jste vždy zodpovědní za obsah svých zásilek. Pro zajištění hladkého a bezpečného procesu mezinárodního doručení je důležité, abyste dodržovali tato mezinárodní pravidla a předpisy.

Pokud chcete získat více informací nebo radu na míru týkající se přepravy vaší mezinárodní pošty, balíčků a / nebo balíků, neváhejte nás kontaktovat.