Udržitelnost

Naším závazkem je udržitelné mezinárodní řešení

orange flowers against a blue sky
Businesswoman at desk with wind turbine

Klademe vysoký důraz na ochranu klimatu

Máme řešení, aby se naši zákazníci touto otázkou nemuseli zabývat.

Naše mateřská společnost je na seznamu těch nejlepších v boji proti klimatickým změnám

​Výpočty C02

V GDS přebíráme odpovědnost za zvládnutí vlastních údajů o emisích CO2. Chceme být co nejtransparentnější, a to sdílením informací s našimi zákazníky a spotřebiteli. Naším cílem je činit co nejlepší rozhodnutí týkající se životního prostředí a snižovat naši ekologickou stopu. Toho dosahujeme zvládnutím vlastních údajů o emisích a tím, že naše údaje kontroluje třetí strana.

Spring Europe má vlastní interní systém, kdy je každý balík před přepravou pečlivě zvážen, v kombinaci s informacemi o trase, datech a ve spolupráci s naším partnerem EcoTransIT je pro každý balík proveden přesný výpočet. Tento způsob výpočtu je v souladu s protokolem o skleníkovém plynu, evropskou normou, rámcem GLEC a normou ISO 14083.

girl in green shirt looking at smartphone

Vzhledem k tomu, že letecká i pozemní přeprava produkuje CO2 a další skleníkové plyny, je naší povinností snižovat tyto negativní vlivy na naše životní prostředí.

Díky naším vysokým ekologickým a sociálním standardům, pomáhají naši zákazníci chránit planetu pro budoucí generace.

Investujeme do projektů Gold Standard Certified, které prokazatelně pomáhají snižovat atmosférický plyn CO2 a podporují biodiverzitu.

Naše snaha o udržitelnost nezůstává jen u toho: Podporujeme projekty, které chrání domorodé zemědělce a podporují místní komunity.

CO2 neutrální přeprava

Naše společnost počítá emise CO2 u každé přepravy od vyzvednutí až po do dodání. Poté nakoupí ekvivalent v uhlíkových kreditech a investuje je do klimatických projektů, které prokazatelně absorbují atmosférický CO2. Tímto vyvažujeme náš negativní dopad na životní prostředí a naše přepravy jsou uhlíkově neutrální.

Corporate lady in forest

Projekty na ochranu klimatu

Madre de dios peru

Deštný prales a ochrana biodiversity v Peru

Projekt ,, The Madre de Dios Amazon REDD ,, který probíhá v Peruánské Amazonii, chrání unikátní biodiverzitu a rezervoár, ohrožené druhy a domorodé kultury. Cílem tohoto projektu je snížit emise kvůli odlesňování a degradaci lesů. Madre de Dios pokrývá asi 100.000 hektarů deštného pralesa, přibližně 400 km od historické památky Machu Picchu.

Country: Peru

Technology: REDD+

Standard: Verified Carbon Gold Standard

mut wind power plant 2

Obnovitelná energie z větrných elekráren v Turecku

Větrná elektrárna Mut v turecké čtvrti Mut vytváří alternativní a obnovitelný zdroj energie. Využitím větrné energie má projekt za cíl nahradit elektřinu ze sítě, která je tvořena různými palivovými zdroji způsobující emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek. To přispívá k čistšímu vzduchu a šetří vodu, půdu, flóru a faunu.

Country: Turecko

Technology: Vítr

Standard: Gold Standard

justdiggit water bunds kenya

Vodní rezervoáry a revitalizace zeleně v Keni

Náš partner JustDiggit vykopává do země vodní rezervoáry ve tvaru půlměsíce, které shromažďují dešťovou vodu v suchých oblastech Afriky a zabraňují jejímu odplavení z vyprahlé půdy. Naši zákazníci spolu s námi vybrali projekt, který financoval 542 vodních nádrží v Keni. Tato jednoduchá ekologická opatření hydratují a znovu ozelení krajinu, zvyšují místní biologickou rozmanitost, absorbují atmosférický CO2 a pomáhají místním zemědělským komunitám

Udržitelnost je důležitá

CO2 neutrální přeprava je pouze prvním krokem v naší snaze o udržitelnost.

V roce 2022 Sring GDS zahájil pilotní projekt, jehož cílem je snížit celkové emise z evropských silnic o 90% přechodem od fosilních paliv k obnovitelným biopalivům. Skutečné snížení emisí CO2 je tím nejvýraznějším opatřením, které můžeme učinit pro udržitelnější provoz. Kvůli složitým dodavatelským řetězcům, je velmi složité nahradit všechna fosilní paliva v našich vozech přes noc. Místo toho jsme vypočítali množství fosilních paliv, která využíváme, nakoupili jejich ekvivalent v obnovitelných palivech a využili je v širším dodavatelským řetězci. To znamená, že jsme o krok blíže ke všem dodávkám, které jsou poháněny obnovitelnými palivy, a tím pomáháme celému našemu odvětví fungovat udržitelněji.

Potřebujete pomoct s mezinárodní přepravou?

Personal-Support