Udržitelnost

Naším závazkem je udržitelné mezinárodní řešení

orange flowers against a blue sky
Businesswoman at desk with wind turbine

Klademe vysoký důraz na ochranu klimatu

Máme řešení, aby se naši zákazníci touto otázkou nemuseli zabývat.

Vzhledem k tomu, že letecká i pozemní přeprava produkuje CO2 a další skleníkové plyny, je naší povinností snižovat tyto negativní vlivy na naše životní prostředí.

Díky naším vysokým ekologickým a sociálním standardům, pomáhají naši zákazníci chránit planetu pro budoucí generace.

Investujeme do projektů Gold Standard Certified, které prokazatelně pomáhají snižovat atmosférický plyn CO2 a podporují biodiverzitu.

Naše snaha o udržitelnost nezůstává jen u toho: Podporujeme projekty, které chrání domorodé zemědělce a podporují místní komunity.

Kompenzace našich end-to-end dodávek CO2 neutrální přeprava

Naše společnost počítá emise CO2 u každé přepravy od vyzvednutí až po do dodání. Poté nakoupí ekvivalent v uhlíkových kreditech a investuje je do klimatických projektů, které prokazatelně absorbují atmosférický CO2. Tímto vyvažujeme náš negativní dopad na životní prostředí a naše přepravy jsou uhlíkově neutrální.

Corporate lady in forest

Projekty na ochranu klimatu

Madre de dios peru

Deštný prales a ochrana biodiversity v Peru

Projekt ,, The Madre de Dios Amazon REDD ,, který probíhá v Peruánské Amazonii, chrání unikátní biodiverzitu a rezervoár, ohrožené druhy a domorodé kultury. Cílem tohoto projektu je snížit emise kvůli odlesňování a degradaci lesů. Madre de Dios pokrývá asi 100.000 hektarů deštného pralesa, přibližně 400 km od historické památky Machu Picchu.

Country: Peru

Technology: REDD+

Standard: Verified Carbon Gold Standard

mut wind power plant 2

Obnovitelná energie z větrných elekráren v Turecku

Větrná elektrárna Mut v turecké čtvrti Mut vytváří alternativní a obnovitelný zdroj energie. Využitím větrné energie má projekt za cíl nahradit elektřinu ze sítě, která je tvořena různými palivovými zdroji způsobující emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek. To přispívá k čistšímu vzduchu a šetří vodu, půdu, flóru a faunu.

Country: Turecko

Technology: Vítr

Standard: Gold Standard

justdiggit water bunds kenya

Vodní rezervoáry a revitalizace zeleně v Keni

Náš partner JustDiggit vykopává do země vodní rezervoáry ve tvaru půlměsíce, které shromažďují dešťovou vodu v suchých oblastech Afriky a zabraňují jejímu odplavení z vyprahlé půdy. Naši zákazníci spolu s námi vybrali projekt, který financoval 542 vodních nádrží v Keni. Tato jednoduchá ekologická opatření hydratují a znovu ozelení krajinu, zvyšují místní biologickou rozmanitost, absorbují atmosférický CO2 a pomáhají místním zemědělským komunitám

Udržitelnost je důležitá

CO2 neutrální přeprava je pouze prvním krokem v naší snaze o udržitelnost.

V roce 2022 Sring GDS zahájil pilotní projekt, jehož cílem je snížit celkové emise z evropských silnic o 90% přechodem od fosilních paliv k obnovitelným biopalivům. Skutečné snížení emisí CO2 je tím nejvýraznějším opatřením, které můžeme učinit pro udržitelnější provoz. Kvůli složitým dodavatelským řetězcům, je velmi složité nahradit všechna fosilní paliva v našich vozech přes noc. Místo toho jsme vypočítali množství fosilních paliv, která využíváme, nakoupili jejich ekvivalent v obnovitelných palivech a využili je v širším dodavatelským řetězci. To znamená, že jsme o krok blíže ke všem dodávkám, které jsou poháněny obnovitelnými palivy, a tím pomáháme celému našemu odvětví fungovat udržitelněji.

Potřebujete pomoct s mezinárodní přepravou?

Personal-Support