Brexit

Co znamená zkratka DDP?

Tato zkratka označuje režim „s dodáním, clo placeno“ (Delivery Duty Paid). Odesílatel hradí veškeré celní formality včetně DPH a dovozních cel v cílové zemi.

Režim DDP patří k podmínkám Incoterms. Jedná se o mezinárodní obchodní podmínky, které formulují standardní možnosti ujednání o rozdělení rolí a odpovědnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

Každých 10 let se vydává nová verze podmínek Incoterms tak, aby odpovídaly aktuální situaci na trhu.

Celní náležitosti a dokumenty pro EU – co je potřeba?

1. Faktura s příslušnými údaji

2. Doklad o původu, pokud je vyžadován

3. Specifické dokumenty k danému výrobku, pokud jsou vyžadovány

Celní náležitosti a dokumenty pro Spojené království – co je potřeba?

Ne každá zásilka vyžaduje celní prohlášení v papírové podobě, pokud celní řízení proběhne prostřednictvím IT systémů.

Ne každá zásilka vyžaduje obchodní fakturu, pokud proclení proběhne automaticky. Přesto doporučujeme fakturu k zásilce přibalit, aby se celní řízení urychlilo.

Vícekusové zásilky nejsou povoleny.

Požadavky týkající se kódů HS

Dovozní cla a daně

Ve Spojeném království se vybírají daně a dovozní cla, které platí pro většinu dováženého zboží. Jejich přesná výše záleží na hodnotě přepravovaného zboží.

Upozornění: Snažíme se tyto informace průběžně aktualizovat, ale konečná odpovědnost za obsah zásilky náleží vám jako odesílateli. Společnost Spring neodpovídá za žádné škody na zásilce ani za její případné zabavení. Proto vás žádáme, abyste si vždy vyhledali aktuálně platné informace na webových stránkách svého místního poskytovatele poštovních služeb, celní správy nebo velvyslanectví země, kam svou zásilku posíláte.

Co je doklad o původu?

Doklad o původu nebo také osvědčení o původu slouží k prokázání toho, že zboží pochází z určité země. Je třeba pro stanovení výše cla k uhrazení při dovozu, což může být od 1. ledna ve vztahu k EU povinné, v závislosti na obchodní dohodě uzavřené mezi Spojeným královstvím a EU. V případě obchodních dohod a dohod o volném obchodu (FTA) se uplatňuje preferenční původ tam, kde platí jiné osvědčení. Přesto doporučujeme seznámit se již nyní se způsobem, jak získat přístup k těmto osvědčením – obraťte se na svou místní obchodní komoru nebo certifikační úřad.

Kontaktujte nás ještě dnes a požádejte o podrobnější informace svého místního manažera pro péči o zákazníky, který vám poskytne seznam certifikačních společností.

Co je základní obchodní faktura splňující celní náležitosti?

Celní faktura by měla obsahovat alespoň následující informace:

─ původ zboží, dle kódů HS,

─ hrubá a čistá hmotnost zboží, dle kódu HS,

─ hodnoty zboží a měny, dle kódu HS,

─ hodnota jakýchkoli doplňkových služeb, například dopravy nebo pojištění,

─ číslo EORI a registrační číslo pro účely DPH,

─ prodávající,

─ kupující.

Podmínky Incoterms

Na základě výše uvedených informací se stanoví, zda je v příslušných případech nutné uhradit clo. Upozorňujeme, že některé položky nemusí podléhat clu – například služby. Pokud odesíláte například vzorky, měla by faktura obsahovat formulaci „Nominální hodnota pouze pro účely celního řízení“ a měla by tedy v každém případě uvádět nominální hodnotu zboží. Zároveň prosím vezměte na vědomí, že pokud se zboží odešle bez obchodní faktury, může dojít k průtahům během celního řízení a v důsledku toho i ke zpožděnému doručení koncovému zákazníkovi.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se zboží odešle bez obchodní faktury, může dojít k průtahům během celního řízení a v důsledku toho i ke zpožděnému doručení koncovému zákazníkovi.

V některých případech je nutné uvést další povinné informace v závislosti na tom, které podmínky Incoterms (DAP nebo DDP) si pro přepravu zvolíte.

Kontaktujte nás ještě dnes a požádejte o podrobnější informace svého místního manažera pro péči o zákazníky, který vám poskytne seznam požadovaných údajů platný pro vámi zvolenou přepravu.