Zrównoważony rozwój

Nasze zaangażowanie w ekologiczne rozwiązania w zakresie wysyłki międzynarodowej

orange flowers against a blue sky
Businesswoman at desk with wind turbine

Zajmujemy się zrównoważonym rozwojem tak, jak zajmowalibyśmy się każdym innym problemem:

Znajdując rozwiązania, które ułatwiają naszym Klientom wykonywanie codziennych zadań.

PostNL tworzy listę CDP A dla aby aktywnie działać na rzecz zmiany klimatu

Obliczenia C02

W Spring bierzemy odpowiedzialność za zbieranie i mierzenie danych dotyczących emisji CO2. Chcemy być jak najbardziej przejrzyści, dzieląc się informacjami z naszymi Klientami i Konsumentami. Naszym celem jest podejmowanie najlepszych decyzji dotyczących środowiska i zmniejszanie naszego wpływu na nie. Robimy to, kontrolując dane dotyczące emisji i, króte nastepnie są sprawdzane przez trzecią niezależną stronę.

Spring Europe posiada własny wewnętrzny system, w którym każda paczka jest dokładnie ważona przed transportem, w połączeniu z informacjami o trasie, analizujemy dane i przy współpracy z naszym partnerem EcoTransIT, dokonywana jest dokładna kalkulacja dla każdej paczki. Ta metoda obliczeniowa jest zgodna z protokołem gazów cieplarnianych, normą europejską, ramami GLEC i normą ISO 14083.

girl in green shirt looking at smartphone

Ponieważ dostawy drogą lądową i powietrzną generują emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych, jesteśmy odpowiedzialni za zmniejszenie naszego wpływu na środowisko i zrekompensowanie naszej działalności.

Wyznaczamy wysokie standardy środowiskowe i społeczne, aby współpracujący z nami Klienci pomagali chronić planetę dla przyszłych pokoleń.

Projekty działań klimatycznych, w które inwestujemy, posiadają certyfikat Złotego Standardu i są sprawdzone pod względem redukcji atmosferycznego CO2, promowania bioróżnorodności i ponownego zazielenienia środowiska. Zrównoważony rozwój nie kończy się na działaniach na rzecz środowiska: wybraliśmy projekty, które chronią rdzennych rolników i wspierają lokalne społeczności.

Wysyłka neutralna pod względem emisji CO2

Obliczamy emisję CO2 dla każdej dostawy od punktu odbioru do ostatniej mili. Następnie kupujemy ekwiwalent w postaci kredytów węglowych i inwestujemy je w projekty ochrony klimatu, które udowodniły, że pochłaniają atmosferyczny CO2. W ten sposób równoważymy nasz wpływ na środowisko, dzięki czemu nasze dostawy są neutralne pod względem emisji CO2.

Corporate lady in forest

Projekty dotyczące ochrony klimatu

Madre de dios peru

Ochrona lasów deszczowych i różnorodności biologicznej w Peru

Położony w peruwiańskiej Amazonii, The Madre de Dios Amazon REDD Projekt chroni unikalny rezerwuar bioróżnorodności, zagrożonych gatunków i rdzennych kultur. Projekt ma na celu zmniejszenie emisji pochodzących z wylesiania i degradacji lasów. Madre de Dios obejmuje około 100.000 hektarów lasów deszczowych, około 400 km od historycznego zabytku Machu Picchu.

Kraj: Peru

Technologia: REDD+ Standard: Verified Carbon Gold Standard

Standard: Verified Carbon Gold Standard

mut wind power plant 2

Odnawialna energia wiatrowa w Turcji

Elektrownia wiatrowa Mut w tureckim okręgu Mut tworzy alternatywne i odnawialne źródło energii. Poprzez wykorzystanie energii wiatrowej projekt ma na celu zastąpienie energii elektrycznej z sieci, która składa się z różnych źródeł paliw powodujących emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Przyczynia się to do czystszego powietrza i ochrony wody, gleby, flory i fauny.

Kraj: Turcja

Technologia: Wind

Standard: Gold Standard

justdiggit water bunds kenya

Zapory wodne ponownie zazieleniające obszary Kenii

Nasz partner JustDiggit kopie w ziemi doły w kształcie półksiężyca, które zbierają wodę deszczową na suchych obszarach Afryki, zapobiegając jej wymywaniu przez jałową glebę. Do tej pory Spring GDS sfinansował 542 obwałowań wody w Kenii. Ta prosta akcja ekologiczna nawadnia i regeneruje krajobraz, zwiększa lokalną bioróżnorodność, pochłania atmosferyczny CO2 i pomaga lokalnym społecznościom rolniczym.

Zrównoważony rozwój nie kończy się na tym

Dostawy neutralne pod względem CO2 to tylko pierwszy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju we wszystkich naszych działaniach.

W 2022 roku Spring GDS uruchomił program pilotażowy, którego celem jest zmniejszenie całkowitej emisji spalin na drogach europejskich o 90% poprzez przejście z paliw kopalnych na biopaliwa odnawialne. Prawdziwa redukcja emisji CO2 jest najbardziej znaczącym działaniem, jakie możemy podjąć w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju.

Ponieważ łańcuchy dostaw są złożone, nie możemy zastąpić wszystkich paliw kopalnych w naszych pojazdach paliwami odnawialnymi w ciągu jednej nocy. Zamiast tego obliczyliśmy ilość zużywanych przez nas paliw kopalnych i zakupiliśmy ich równowartość w paliwach odnawialnych, aby wprowadzić je do szerszego łańcucha dostaw. Oznacza to, że jesteśmy o krok bliżej do tego, aby wszystkie dostawy Spring GDS odbywały się na paliwach odnawialnych i aby cały nasz sektor działał w sposób bardziej zrównoważony.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju

Personal-Support