Sledování zásilky

Očekávám doručení zásilky, ale nemám kód k jejímu sledování. Jak mám postupovat?

Bez kódu pro sledování zásilky vám bohužel nemůžeme poskytnout žádné informace o vaší zásilce. Obraťte se prosím na odesílatele a požádejte jej o kód zásilky.

Moje zásilka nedorazila v očekávaném termínu. Jak by měl můj zákazník postupovat?

Váš zákazník by si měl vyhledat informace o aktuálním stavu doručování zásilky v modulu pro sledování zásilek. Přestože se kurýři snaží doručit zásilky ve stanovené lhůtě, může se stát, že v některých případech dojde ke zpoždění z důvodu určitých nepředvídatelných okolností.

Kurýr mě při doručování zásilky nezastihl. Jak mám postupovat?

Pokud nelze zásilku doručit příjemci, řidič nechá na místě lístek s jejím identifikačním číslem. Postupujte prosím dle pokynů uvedených na tomto lístku, které uvádějí, jak zjistit aktuální umístění vaší zásilky.

Moje zásilka se nachází v jiné zemi, než je cílová destinace. Jak mám postupovat?

Není důvod k obavám. Pohyb zásilek přes tranzitní země patří k běžné doručovací praxi. Cesta vaší zásilky přes jednotlivé tranzitní země je předmětem průběžného sledování, díky kterému máte vždy k dispozici aktuální informace o stavu doručování zásilky.

Co se stane, pokud si můj zákazník zapomene zásilku vyzvednout?

Pokud nedojde k vyzvednutí zásilky do 10 až 21 dní, vrátí se k odesílateli. V případě mezinárodních zásilek se doba uložení liší podle konkrétního poskytovatele poštovních služeb. Zpravidla trvá v průměru od 7 do 30 dnů.

Jaké služby nabízí společnost Spring v případech, kdy moji klienti nejsou doma, a nemohou si tedy zá

Pokud váš zákazník není v okamžiku doručování zásilky doma, provedeme druhý – v závislosti na cílové zemi – i třetí pokus o doručení. Váš zákazník obdrží lístek s pokyny, jak si může zásilku vyzvednout.